Vi skapar rum för innovation

…och hjälper dig att framtidssäkra verksamheten

Vi skapar rum för  innovation

…och hjälper dig  att framtidssäkra verksamheten

VÅRT ERBJUDANDE

Vi tränar upp innovationsförmågan

  • för att frigöra personlig kreativitet & utvecklingskraft dit det behövs
  • för att framtidssäkra verksamheten; genom ökad konkurrenskraft och att vara en attraktiv arbetsgivare
  • för att vi tillsammans behöver ta fram helt nya lösningar för de stora samhällsutmaningarna!

styrelsen och ledingen

Styrelsens och ledningens roll

Innovation Crash Course och en GAP-analys som ger en färdplan och uppföljningsverktyg

Här kommer nytt innehåll inom en snar framtid, håll utkik!

trampolin

Bli en innovationsledare

Trampolin – ett utbildningsprogram för innovationsledning och nätverk

facilitering och processledning

Mötesledning och facilitering

Utbildning och träning och andra innovationsstärkande aktiviteter för mötesledare och facilitatorer

 

snabbdiamanten

Kreativ problemlösning i vardagen

Snabbdiamanten- Innovationsmetodik för ständiga förbättringar

interimslosningar

Interimslösningar

Versamhetsutvecklingsstöd på plats – med innovationsmetodik

innovationsprojekt

Innovationsprojekt

Vi faciliterar hela innovationsprojekt från utmaning till innovativa lösningar

Ökad innovationsförmåga

Utbildning

Vårt utbildningsutbud är brett och grundar sig i en kombination av våra egna och forskningsbaserade metodiker. Vi utbildar er i allt från mötesledning och kreativ problemlösning till facilitering av stora innovationsprojekt.

Innovationsmaterial

Material

Metoder, verktyg och material för den som vill leda kreativa möten, workshops och aktiviteter. Hjälper dig till en ökad innovationsförmåga och idégenerering i gruppen.

Stöd och kunskap

Tillio är en digital mötesplats för utveckling och förbättring av din organisation. Crearum är specialister på Tillio och bidrar med sina kunskaper, insikter och erfarenheter

Transformation

Crearum har även kunskaper och förmågor kring innovationsledning för transformation mot missioner. Läs mer om Accelerera, ett projekt ett konsortium, stöttat av Vinnova och Viable Cities.

Här utvecklar vi arbetssätt, metoder och ett digitalt stöd inom området i en samskapandeprocess med användare och experter.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi tränar upp innovationsförmågan 

för att frigöra personlig kreativitet & utvecklingskraft

för att framtidssäkra verksamheten; konkurrenskraft/kvalitét, leverera värde och vara attraktiva arbetsgivare

för att vi tillsammans behöver ta fram helt nya lösningar för de stora samhällsutmaningarna

styrelsen och ledingen

Styrelsens och ledningens roll

Innovation Crash Course och GAP-analys

Här kommer nytt innehåll inom en snar framtid, håll utkik!

trampolin

Bli en innovationsledare

Trampolin innovationsledningsprogram och nätverk

facilitering och processledning

Facilitering och processledning

Här kommer nytt innehåll inom en snar framtid, håll utkik!

 

snabbdiamanten

 

Kreativ problemlösning i vardagen

Innovationsmetodik för ständiga förbättringar

interimslosningar

Interimslösningar

Versamhetsutvecklingsstöd på plats – med innovationsmetodik

Här kommer nytt innehåll inom en snar framtid, håll utkik!

innovationsprojekt

Innovationsprojekt

Vi faciliterar från utmaning till innovativa lösningar

Ökad innovationsförmåga

Utbildning

Vårt utbildningsutbud är brett och grundar sig i våra egna metodiker. Vi utbildar er i allt från mötesledning och kreativ problemlösning till facilitering av stora innovationsprojekt.

Innovationsmaterial

Material

Metoder, verktyg och material för den som vill leda kreativa möten, workshops och aktiviteter med en ökad innovationsförmåga och idégenerering i gruppen.

Transformation

Crearum har även kunskaper och förmågor kring innovationsledning för transformation mot missioner. Läs mer om Accelerera, ett Vinnova-projekt där vi i ett konsortium tagit fram arbetssätt, metoder och ett digitalt stöd inom området.

INNOVATION PÅ TRE NIVÅER

Stärk innovationsförmågan i hela verksamheten

Strategisk nivå

LEDA, STYRA, SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖLJA UPP

Idag är det viktigt att styrelser och ledningsgrupper har goda kunskaper i innovationsledning för att framtidssäkra verksamheten. Vi behöver snabbt kunna ta tillvara möjligheter och hantera utmaningar och hitta helt nya lösningar med ett brett engagemang i verksamheten.

Systematiken och de kompetenser som krävs beskrivs i den globala standarden för innovationsledning, ISO 56002 som kan integreras med övriga ledningssystem.

Vi erbjuder utbildningar och stöd för styrelsen och ledningsgruppen i innovation management, framtagning av en färdplan för ökad innovationsförmåga utifrån en GAP-analys samt vägledning vid implementering av en innovationsstrategi.

innovationsförmåga strategisk nivå
Innovationsförmåga taktisk nivå

Taktisk nivå

PLANERA OCH ORGANISERA

Vi erbjuder utbildning i innovationsledning på taktisk nivå genom vårt unika, uppskattade och etablerade kunskapsnätverk Trampolin.

Konceptet riktar sig till dig som jobbar med eller är nyfiken på innovationsledning och som tillsammans med likasinnade vill inspireras och utvecklas inom området. I grupper om 8-15 personer träffas vi sex gånger per år på olika kunskapsnivåer och jobbar med teman som följer standarden för innovationsledning, ISO 56002.

Operativ nivå

LEDA KREATIVA MÖTEN OCH FACILITERA
INNOVATIONSTEAM

Lär dig öka innovationsförmågan genom mötesledning som skapar nya idéer och mycket glädje! Vi erbjuder utbildningar utifrån våra enkla och skalbara metoder för problemlösning och förser er med praktiska övningar och tillvägagångssätt för att hålla kreativa möten som skapar engagemang, glädje och innovativa idéer. Engagera dina medarbetare och kollegor att bidra till smarta lösningar på problem i verksamheten samtidigt som ni har roligt på jobbet!

Vi har ett brett utbildningsutbud inom innovationsledning i den operativa verksamheten och anordnar löpande öppna och interna utbildningar, seminarier och workshops för dig som vill lära dig hålla kreativa möten som verkligen engagerar!

Innovationsförmåga operativ nivå

INNOVATION PÅ TRE NIVÅER

Stärk innovationsförmågan i hela verksamheten

Innovationsförmåga strategi

Strategisk nivå

STYRA, SKAPA FÖRUTSÄTTNING OCH FÖLJA UPP

Idag är det viktigt att styrelser och ledningsgrupper i högre grad förstår och kan ta till sig av det som beskrivs i den globala standarden för innovationsledning, ISO 56002, samt strävar efter att integrera standarden med övriga ledningssystem. Är du styrelseledamot eller har en roll som ingår i ledningsgruppen kan vi hjälpa dig att säkerställa en kompetens om vad strukturerat innovationsarbete handlar om.

Vi erbjuder utbildningar för styrelsen och ledningsgruppen i innovation management, kartläggning av verksamhetens nuläge utifrån en GAP-analys samt vägledning vid implementering av ett helt nytt ledningssystem!

Innovationsförmåga taktik

Taktisk nivå

PLANERA OCH ORGANISERA

Vi erbjuder innovationsledning på taktisk nivå genom vårt väl etablerade kunskapsnätverk Trampolin. Konceptet riktar sig till dig som jobbar med eller är nyfiken på innovationsledning och som tillsammans med likasinnade vill inspireras och utvecklas inom området. I grupper om 8-15 personer träffas vi sex gånger per år med teman som följer standarden för innovationsledning, ISO 56002.

Innovationsförmåga operativ

Operativ nivå

LEDA KREATIVA MÖTEN OCH FACILITERA INNOVATIONSTEAM

Lär dig skapa innovation genom mötesledning som skapar nya idéer och mycket glädje! Vi erbjuder utbildningar utifrån våra enkla och skalbara metoder för problemlösning och förser er med praktiska övningar och tillvägagångssätt för att hålla kreativa möten som skapar engagemang, glädje och innovativa idéer. Engagera dina medarbetare och kollegor att bidra till smarta lösningar på problem i verksamheten samtidigt som ni har roligt på jobbet!

Vi har ett brett utbildningsutbud som berör innovationsledning i den operativa verksamheten och anordnar löpande öppna utbildningar, seminarier och workshops för dig som vill lära dig hålla kreativa möten som engagerar vartenda mötesdeltagare!

Ta tillvara på innovations-förmågan inom dig!

Världen förändras snabbt! Vi hjälper verksamheter, team och individer att utveckla innovationsförmågan för att inte bara hänga med i förändringarna, utan även bli de som leder utvecklingen. Vi hjälper er att bygga en förmåga som innebär att man blir bättre och mer förberedd på förnyelse, både i små och stora kliv. Med denna förmåga blir det lättare att ta sig an nya utmaningar och möjligheter, oavsett om det berör digitalisering, nya hållbarhetskrav eller förändrade kundbehov. Vi hjälper er att skapa engagemang, kreativitet och inte minst innovation genom att ta vara på viktiga kunskaper och erfarenheter som oftast redan finns i verksamheten!

Ta tillvara på innovationsförmågan inom dig!

Världen förändras snabbt! Vi hjälper verksamheter, team och individer att utveckla innovationsförmågan för att inte bara hänga med i förändringarna, utan även bli de som leder utvecklingen. Vi hjälper er att bygga en förmåga som innebär att man blir bättre och mer förberedd på förnyelse, både i små och stora kliv. Med denna förmåga blir det lättare att ta sig an nya utmaningar och möjligheter, oavsett om det berör digitalisering, nya hållbarhetskrav eller förändrade kundbehov. Vi hjälper er att skapa engagemang, kreativitet och inte minst innovation genom att ta vara på viktiga kunskaper och erfarenheter som oftast redan finns i verksamheten!

OM OSS

Experter på att öka innovationsförmågan

Företaget

Vår historia började på Linköpings universitet som en centrumbildning där forskare och näringsliv tillsammans fick uppdraget att hitta nya metoder för kreativa arbetssätt och långsiktigt innovationsarbete.

Metodik

Vi erbjuder en kombination av egenutvecklade metoder och väl etablerade, beprövade och beforskade metoder, såsom ISO 56002 som vi varit delaktiga i framtagningen av.

Partners

Vårt innovationsteam utgörs av samarbetspartners som bidrar med expertis inom områdena innovationsmetodik, tjänstedesign, innovationskultur, kommunikation och IT-system.

Hållbarhet

Med hjälp av innovation kan vi skapa förutsättningar för ett mer hållbart samhälle med lösningar som tar hänsyn till de globala målen.

OM OSS

Experter på att öka innovationsförmågan

Företaget

Vår historia började på Linköpings universitet som en centrumbildning där forskare och näringsliv tillsammans fick uppdraget att hitta nya metoder för kreativa arbetssätt och långsiktigt innovationsarbete.

Metodik

Vi erbjuder en kombination av egenutvecklade metoder och väl etablerade, beprövade och beforskade metoder, såsom ISO 56002 som vi varit delaktiga i framtagningen av.

Partners

Vårt innovationsteam utgörs av samarbetspartners som bidrar med expertis inom områdena innovationsmetodik, tjänstedesign, innovationskultur, kommunikation och IT-system.

Hållbarhet

Med hjälp av innovation kan vi skapa förutsättningar för ett mer hållbart samhälle med lösningar som tar hänsyn till de globala målen.

VÅRA KUNDER

Utmaningar som vi hjälpt till att lösa

Hur kan vi utveckla en helt ny produkt?

”Detta är den viktigaste produktlanseringen vi haft på tjugo år och en helt ny och unik lösning”

Jens Egestrand, Projektdeltagare, Swisslog

Hur ökar vi vår innovationsförmåga?

“Metodiken fungerade utmärkt och vi kommer göra fler actioner efter dessa dagar. Stort tack för proffsigt hållen workshop”

Sara Hillbom, VD, Psykologpartners

Hur kan vi leverera i tid?

“Jag har jobbat med detta en stor del av mitt yrkesverksamma liv, men jag har aldrig haft så bra underlag som nu.”

Projektdeltagare, Försvarsmakten

Innovationsförmåga kunder

VÅRA KUNDER

Utmaningar som vi hjälpt till att lösa

Hur kan vi utveckla en helt ny produkt?

”Detta är den viktigaste produktlanseringen vi haft på tjugo år och en helt ny och unik lösning”

Jens Egestrand, Projektdeltagare, Swisslog

Hur ökar vi vår innovationsförmåga?

“Metodiken fungerade utmärkt och vi kommer göra fler actioner efter dessa dagar. Stort tack för proffsigt hållen workshop”

Sara Hillbom, VD, Psykologpartners

Hur kan vi leverera i tid?

“Jag har jobbat med detta en stor del av mitt yrkesverksamma liv, men jag har aldrig haft så bra underlag som nu.”

Projektdeltagare, Försvarsmakten

Vi vägleder er mot en högre
innovationsförmåga.

Vi vägleder er mot en högre innovationsförmåga.