Vi skapar rum för innovation

…och hjälper dig att framtidssäkra verksamheten

Vi skapar rum för  innovation

…och hjälper dig  att framtidssäkra verksamheten

VÅRT ERBJUDANDE

Vi tränar upp innovationsförmågan

  • för att framtidssäkra verksamheten; genom ökad konkurrenskraft och att vara en attraktiv arbetsgivare

  • för att frigöra personlig kreativitet och utvecklingskraft dit det behövs

  • för att vi tillsammans behöver ta fram helt nya lösningar för de stora samhällsutmaningarna!

KOLLA IN VÅRA KUNDCASE

styrelsen och ledingen

Styrelse och ledning

Ansvaret att framtidssäkra verksamheten och samtidigt leverera enligt sitt uppdrag är en verklig utmaning. Det kräver kunskaper och en strategi för innovationsförmåga.

Vi erbjuder Innovation Crash Course och en GAP-analys som ger en färdplan, en innovationsstrategi integrerad med AI och uppföljningsverktyg för ledningen.

trampolin

Innovationsledare

För att leda och strukturera arbetet med att genomföra innovationsstrategin kopplat till utvecklings- och förändringsarbetet krävs personer med innovationsledningskomptens.

Trampolin är ett unikt utbildningsprogram för innovationsledning som ger kunskaper för individer och bygger innovationsförmåga för verksamheten. AI som stöd är en integrerad del i samtliga program. Deltagarna får även ett erfarenhetsutbyte och ett värdefullt nätverk.

facilitering och processledning

Mötesledning och facilitering

Grunden i ett framgångsrikt innovations- utvecklings- och förändringsarbete är metodik och kompetens i insiktsarbete och facilitering av kreativa möten för nya lösningar.

Vi erbjuder utbildning och träning för mötesledare och workshopledare med och utan stöd av AI. För dig som jobbar med innovationsledning erbjuder vi ett program med metoder och verktyg för att facilitera enskilda workshops eller stötta ett innovationsteam genom hela processen.

Kreativ problemlösning på arbetsplatsen

Engagera alla i verksamhetens utveckling genom att bli bättre på kreativ problemlösning tillsammans – i den dagliga verksamheten.

Ni bygger kultur för kreativitet och effektivt genomförande,
får en struktur genom arbetssättet och en systematik som bidrar till att göra
rätt saker på rätt sätt.

Lär er vår enklaste idéutvecklingsmetodik Snabbdiamanten,
i arbetsgruppen eller hela verksamheten!

interimslosningar

Interimslösningar

Verksamhetsutvecklingsstöd på plats – med innovationsmetodik.

Som innovationsledare, verksamhetsutvecklare, projektledare, eller förändringsledare.

För nya perspektiv, en effektivt train the trainer ansats, och vid tillfällen när ni behöver extra verksamhetsutvecklingsstöd kopplat till förnyelsekraft.

 

innovationsprojekt

Innovationsprojekt

Vi faciliterar hela innovationsprojekt från utmaning till innovativa lösningar med och utan hjälp av AI som stöd och som ”teammedlemmar”.

Ökad innovationsförmåga

Utbildning

Vårt utbildningsutbud är brett och grundar sig i en kombination av våra egna och forskningsbaserade metodiker. Vi gör forskningsbaserade metoder användbara och anpassningsbara för ert sammanhang. Vi utbildar er i metoder och verktyg för att kunna leda kreativ problemlösning möten i den dagliga verksamheten till facilitering av stora innovationsprojekt.

Innovationsmaterial

Material

Metoder, verktyg och material för den som vill leda kreativa möten, workshops och innovationsaktiviteter. Hjälper dig till en ökad kreativitet, engagemang och innovationsförmåga i gruppen.

Stöd och kunskap

Tillio är en digital mötesplats och processtöd för utveckling och förbättring av din organisation. Crearum är innovations specialister på Tillio och bidrar med sina kunskaper, insikter och erfarenheter.

Transformation

Crearum har även kunskaper och förmågor kring innovationsledning för transformation mot missioner. Läs mer om Accelerera, ett projekt ett konsortium, stöttat av Vinnova och Viable Cities.

Här utvecklar vi arbetssätt, metoder och ett digitalt stöd inom området i en samskapandeprocess med användare och experter.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi tränar upp innovationsförmågan 

  • för att framtidssäkra verksamheten; genom ökad konkurrenskraft och att vara en attraktiv arbetsgivare

  • för att frigöra personlig kreativitet och utvecklingskraft dit det behövs

  • för att vi tillsammans behöver ta fram helt nya lösningar för de stora samhällsutmaningarna!

KOLLA IN KUNDCASE

styrelsen och ledingen

Styrelsens och ledningens roll

Ansvaret att framtidssäkra verksamheten och samtidigt leverera enligt sitt uppdrag är en verklig utmaning. Det kräver kunskaper och en strategi för innovationsförmåga.

Vi erbjuder Innovation Crash Course och en GAP-analys som ger en färdplan, en innovationsstrategi och uppföljningsverktyg för ledningen.

trampolin

Innovationsledare

För att leda och strukturera arbetet med att genomföra innovationsstrategin kopplat till utvecklings- och förändringsarbetet krävs personer med innovationsledningskomptens.

Trampolin är ett unikt utbildningsprogram för innovationsledning som ger kunskaper för individer och bygger innovationsförmåga för verksamheten. Deltagarna får även ett erfarenhetsutbyte och ett värdefullt nätverk.

facilitering och processledning

Mötesledning och facilitering

Grunden i ett framgångsrikt innovations- utvecklings- och förändringsarbete är metodik och kompetens i insiktsarbete och facilitering av kreativa möten för nya lösningar.

Vi erbjuder utbildning och träning för mötesledare och workshopledare. För dig som jobbar med innovationsledning erbjuder vi ett program med metoder och verktyg för att facilitera enskilda workshops eller stötta ett innovationsteam genom hela processen.

snabbdiamanten

Kreativ problemlösning på arbetsplatsen

Engagera alla i verksamhetens utveckling genom att bli bättre på kreativ problemlösning tillsammans – i den dagliga verksamheten.

Ni bygger kultur för kreativitet och effektivt genomförande,
får en struktur genom arbetssättet och en systematik som bidrar till att göra
rätt saker på rätt sätt.

Lär er vår enklaste idéutvecklingsmetodik Snabbdiamanten,
i arbetsgruppen eller hela verksamheten!

interimslosningar

Interimslösningar

Verksamhetsutvecklingsstöd på plats – med innovationsmetodik.

Som innovationsledare, verksamhetsutvecklare, projektledare, eller förändringsledare.

För nya perspektiv, en effektivt train the trainer ansats, och vid tillfällen när ni behöver extra verksamhetsutvecklingsstöd kopplat till förnyelsekraft.

 

innovationsprojekt

Innovationsprojekt

Vi faciliterar hela innovationsprojekt från utmaning till innovativa lösningar

Ökad innovationsförmåga

Utbildning

Vårt utbildningsutbud är brett och grundar sig i en kombination av våra egna och forskningsbaserade metodiker. Vi gör forskningsbaserade metoder användbara och anpassningsbara för ert sammanhang. Vi utbildar er i allt från mötesledning och kreativ problemlösning till facilitering av stora innovationsprojekt.

Innovationsmaterial

Material

Metoder, verktyg och material för den som vill leda kreativa möten, workshops och aktiviteter. Hjälper dig till en ökad innovationsförmåga och idégenerering i gruppen.

Stöd och kunskap

Tillio är en digital mötesplats för utveckling och förbättring av din organisation. Crearum är specialister på Tillio och bidrar med sina kunskaper, insikter och erfarenheter

Transformation

Crearum har även kunskaper och förmågor kring innovationsledning för transformation mot missioner. Läs mer om Accelerera, ett Vinnova-projekt där vi i ett konsortium tagit fram arbetssätt, metoder och ett digitalt stöd inom området.

INNOVATION PÅ TRE NIVÅER

Stärk innovationsförmågan i hela verksamheten

Strategisk nivå

LEDA, STYRA, SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖLJA UPP

Idag är det viktigt att styrelser och ledningsgrupper har goda kunskaper i innovationsledning för att framtidssäkra verksamheten. Vi behöver snabbt kunna ta tillvara möjligheter och hantera utmaningar – inte minst med den snabba AI-utvecklingen och hållbarhetsfrågorna – och hitta helt nya lösningar med ett brett engagemang i verksamheten.

Systematiken och de kompetenser som krävs beskrivs i den globala standarden för innovationsledning, ISO 56002 som kan integreras med övriga ledningssystem.

Vi erbjuder utbildningar och stöd för styrelsen och ledningsgruppen i innovation management, framtagning av en färdplan för ökad innovationsförmåga utifrån en GAP-analys samt vägledning vid implementering av en innovationsstrategi.

innovationsförmåga strategisk nivå
Innovationsförmåga taktisk nivå

Taktisk nivå

PLANERA OCH ORGANISERA

Vi erbjuder utbildning i innovationsledning på taktisk nivå genom vårt unika, uppskattade och etablerade kunskapsnätverk Trampolin.

Konceptet riktar sig till dig som jobbar med eller är nyfiken på innovationsledning och som tillsammans med likasinnade vill inspireras och utvecklas inom området. I grupper om 8-15 personer träffas vi sex gånger per år på olika kunskapsnivåer och jobbar med teman som följer standarden för innovationsledning, ISO 56002. Numera har vi även integrerat frågor om hur AI-funktioner kan stötta arbetet i våra program.

Operativ nivå

LEDA KREATIVA MÖTEN OCH FACILITERA
INNOVATIONSTEAM

Lär dig öka innovationsförmågan genom mötesledning som skapar nya idéer och mycket glädje! Vi erbjuder utbildningar utifrån våra enkla och skalbara metoder för problemlösning och förser er med praktiska övningar och tillvägagångssätt för att hålla kreativa möten som skapar engagemang, glädje och innovativa idéer. Engagera dina medarbetare och kollegor att bidra till smarta lösningar på problem i verksamheten samtidigt som ni har roligt på jobbet!

Vi har ett brett utbildningsutbud inom innovationsledning i den operativa verksamheten och anordnar löpande öppna och interna utbildningar, seminarier och workshops för dig som vill lära dig hålla kreativa möten som verkligen engagerar!

Innovationsförmåga operativ nivå

INNOVATION PÅ TRE NIVÅER

Stärk innovationsförmågan i hela verksamheten

Innovationsförmåga strategi

Strategisk nivå

STYRA, SKAPA FÖRUTSÄTTNING OCH FÖLJA UPP

Idag är det viktigt att styrelser och ledningsgrupper i högre grad förstår och kan ta till sig av det som beskrivs i den globala standarden för innovationsledning, ISO 56002, samt strävar efter att integrera standarden med övriga ledningssystem. Är du styrelseledamot eller har en roll som ingår i ledningsgruppen kan vi hjälpa dig att säkerställa en kompetens om vad strukturerat innovationsarbete handlar om.

Vi erbjuder utbildningar för styrelsen och ledningsgruppen i innovation management, kartläggning av verksamhetens nuläge utifrån en GAP-analys samt vägledning vid implementering av ett helt nytt ledningssystem!

Innovationsförmåga taktik

Taktisk nivå

PLANERA OCH ORGANISERA

Vi erbjuder innovationsledning på taktisk nivå genom vårt väl etablerade kunskapsnätverk Trampolin. Konceptet riktar sig till dig som jobbar med eller är nyfiken på innovationsledning och som tillsammans med likasinnade vill inspireras och utvecklas inom området. I grupper om 8-15 personer träffas vi sex gånger per år med teman som följer standarden för innovationsledning, ISO 56002.

Innovationsförmåga operativ

Operativ nivå

LEDA KREATIVA MÖTEN OCH FACILITERA INNOVATIONSTEAM

Lär dig skapa innovation genom mötesledning som skapar nya idéer och mycket glädje! Vi erbjuder utbildningar utifrån våra enkla och skalbara metoder för problemlösning och förser er med praktiska övningar och tillvägagångssätt för att hålla kreativa möten som skapar engagemang, glädje och innovativa idéer. Engagera dina medarbetare och kollegor att bidra till smarta lösningar på problem i verksamheten samtidigt som ni har roligt på jobbet!

Vi har ett brett utbildningsutbud som berör innovationsledning i den operativa verksamheten och anordnar löpande öppna utbildningar, seminarier och workshops för dig som vill lära dig hålla kreativa möten som engagerar vartenda mötesdeltagare!

Ta tillvara på innovations-förmågan inom dig!

Världen förändras snabbt! Vi hjälper verksamheter, team och individer att utveckla innovationsförmågan för att inte bara hänga med i förändringarna, utan även bli de som leder utvecklingen. Vi hjälper er att bygga en förmåga som innebär att man blir bättre och mer förberedd på förnyelse, både i små och stora kliv. Med denna förmåga blir det lättare att ta sig an nya utmaningar och möjligheter, oavsett om det berör digitalisering, nya hållbarhetskrav eller förändrade kundbehov. Vi hjälper er att skapa engagemang, kreativitet och inte minst innovation genom att ta vara på viktiga kunskaper och erfarenheter som oftast redan finns i verksamheten!

Ta tillvara på innovationsförmågan inom dig!

Världen förändras snabbt! Vi hjälper verksamheter, team och individer att utveckla innovationsförmågan för att inte bara hänga med i förändringarna, utan även bli de som leder utvecklingen. Vi hjälper er att bygga en förmåga som innebär att man blir bättre och mer förberedd på förnyelse, både i små och stora kliv. Med denna förmåga blir det lättare att ta sig an nya utmaningar och möjligheter, oavsett om det berör digitalisering, nya hållbarhetskrav eller förändrade kundbehov. Vi hjälper er att skapa engagemang, kreativitet och inte minst innovation genom att ta vara på viktiga kunskaper och erfarenheter som oftast redan finns i verksamheten!

OM OSS

Experter på att öka innovationsförmågan

Företaget

Vår historia började på Linköpings universitet som en centrumbildning där forskare och näringsliv tillsammans fick uppdraget att hitta nya metoder för kreativa arbetssätt och långsiktigt innovationsarbete.

Metodik

Vi erbjuder en kombination av egenutvecklade metoder och väl etablerade, beprövade och beforskade metoder, såsom ISO 56002 som vi varit delaktiga i framtagningen av.

Partners

Vårt innovationsteam utgörs av samarbetspartners som bidrar med expertis inom områdena innovationsmetodik, tjänstedesign, innovationskultur, kommunikation och IT-system.

Hållbarhet

Med hjälp av innovation kan vi skapa förutsättningar för ett mer hållbart samhälle med lösningar som tar hänsyn till de globala målen.

OM OSS

Experter på att öka innovationsförmågan

Företaget

Vår historia började på Linköpings universitet som en centrumbildning där forskare och näringsliv tillsammans fick uppdraget att hitta nya metoder för kreativa arbetssätt och långsiktigt innovationsarbete.

Metodik

Vi erbjuder en kombination av egenutvecklade metoder och väl etablerade, beprövade och beforskade metoder, såsom ISO 56002 som vi varit delaktiga i framtagningen av.

Partners

Vårt innovationsteam utgörs av samarbetspartners som bidrar med expertis inom områdena innovationsmetodik, tjänstedesign, innovationskultur, kommunikation och IT-system.

Hållbarhet

Med hjälp av innovation kan vi skapa förutsättningar för ett mer hållbart samhälle med lösningar som tar hänsyn till de globala målen.

VÅRA KUNDER

Utmaningar som vi hjälpt till att lösa

Hur kan vi utveckla en helt ny produkt?

”Detta är den viktigaste produktlanseringen vi haft på tjugo år och en helt ny och unik lösning”

Jens Egestrand, Projektdeltagare, Swisslog

Hur ökar vi vår innovationsförmåga?

“Metodiken fungerade utmärkt och vi kommer göra fler actioner efter dessa dagar. Stort tack för proffsigt hållen workshop”

Sara Hillbom, VD, Psykologpartners

Hur kan vi leverera i tid?

“Jag har jobbat med detta en stor del av mitt yrkesverksamma liv, men jag har aldrig haft så bra underlag som nu.”

Projektdeltagare, Försvarsmakten

Innovationsförmåga kunder

VÅRA KUNDER

Utmaningar som vi hjälpt till att lösa

Hur kan vi utveckla en helt ny produkt?

”Detta är den viktigaste produktlanseringen vi haft på tjugo år och en helt ny och unik lösning”

Jens Egestrand, Projektdeltagare, Swisslog

Hur ökar vi vår innovationsförmåga?

“Metodiken fungerade utmärkt och vi kommer göra fler actioner efter dessa dagar. Stort tack för proffsigt hållen workshop”

Sara Hillbom, VD, Psykologpartners

Hur kan vi leverera i tid?

“Jag har jobbat med detta en stor del av mitt yrkesverksamma liv, men jag har aldrig haft så bra underlag som nu.”

Projektdeltagare, Försvarsmakten

Vi vägleder er mot en högre
innovationsförmåga.

Vi vägleder er mot en högre innovationsförmåga.