Skalbar metodik för idé och innovationsarbete

Crearums arbetssätt och metodik baseras på forskning och mångårig erfarenhet. Vi kombinerar den kommande ISO-standarden för innovationsledning, ISO-56002, med Nagji&Tuffs forskning om en balanserad utvecklingsportfölj för idé- och innovationsarbete, Göran Ekvalls forskning som ligger till grund för Idédiamanten™ som metod för effektiv idégenerering samt Ten Types of innovation som behandlar områden för innovation.

Utgångspunkten är att ha en väl avvägd balans mellan ständiga förbättringar, utvecklingsprojekt inom verksamhetsplanen och radikala innovationer. Forskningen visar att man över tid bör lägga 70% av utvecklingsmedel på förbättringar, 20% på utvecklingsprojekt och 10% på radikal innovation, som vanligen ger resultat på längre sikt och säkrar verksamhetens långsiktiga överlevnad.

Fördelen med skalbara arbetssätt, där vi utgår från Idédiamanten™, är att man kan börja enkelt vilket gör att medarbetarna lättare kan ta till sig metodik och arbetssätt. Det behöver då inte heller bli någon konflikt mellan t ex förbättringsarbete och innovationsarbete.

 

Vår metodik för olika idéhöjder

10%-nivån: Högpresterande innovationsteam är ett arbetssätt framforskat av Mikael Johnsson på Blekinge Tekniska Högskola och det arbetssätt vi tillämpar för radikal innovation och kombinerar med olika metoder. Mikael är ofta med som expertstöd i dessa processer.

 

20%-nivån: Idédiamanten™ är en idéutvecklingsmetodik som ligger till grund för idégenerering och som är anpassningsbar och används i olika varianter på alla tre nivåerna.

70%-nivån: Snabbdiamanten är en snabb idéutvecklingsmetodik som passar för förbättringsarbete och vardagsproblem.

Vilka behov har ni och var befinner ni er i processen?

Vi tränar upp våra kunders förmåga att systematiskt ta fram nya värdefulla lösningar. Med våra skalbara metoder kan vi stötta organisationer med olika utgångslägen och behov av utveckling och förnyelse.

Vi kan hjälpa till med enstaka insatser, eller bygga innovationsförmåga långsiktigt utifrån det som redan finns och fungerar bra i utvecklingsarbetet.

 

Karta
Stäng