Träning

Vi erbjuder öppna och interna utbildningar och program med mycket nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra deltagare och vi kombinerar dem gärna med coachning och stöd av olika slag.

För utbildning i idé och innovationsarbetet, oavsett  hur små eller stora utmaningarna är använder vi oss av Idediamanten® som grundmetodik. Det är en idéutvecklingsmetodik baserad på Göran Ekvalls forskning som metodiskt leder en grupp från en gemensam frågeställning till nya lösningar. En utveckling av detta arbetssätt när man har behov av helt nya lösningar är metoden Högpresterande Innovationsteam som vi baserar på Dr Mikael Johnssons forskning. 

För träning i att leda strukturerat innovationsarbete har vi två koncept. Innovation Crash Course® för ledningen och Treampolin® som är ett branschövergripande kunskapsnätverk för innovationsledare. Båda baseras på standarden för innovation managment, ISO 56002. Läs mer om dessa program via länkarna nedan.

I samarbete med Innovationsledarna är Crearum är också nod för Innovationsledarna East Sweden.  

Träning i kreativa metoder och arbetssätt för att få fram nya lösningar

Träning i strukturerat innovationsarbete

 

 

Karta
Stäng