Träning

Vi erbjuder öppna och interna utbildningar och program med mycket nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra deltagare och vi kombinerar dem gärna med coachning och stöd av olika slag. Hör av dig om du vill veta mer!

Träning i kreativa metoder och arbetssätt för att få fram nya lösningar

Träning i strukturerat innovationsarbete

 

 

Karta
Stäng