Triggers

Associationer är grunden för att tänka nytt och "komma ifrån E4a:an och in på nya vägar". 

På Crearum använder vi associationskort, "triggers" med olika inriktning som är perfekt att använda på möten och i workshops.

De har lite olika användningsområden:

Händelser - bra generella associationer när du vill få fram idéer, ger många associationer och är använda på alla områden

Perspektiv - bra när du vill ha nya perspektiv på ett koncept eller en idé 

Idésporrar - bra när du vill vidareutveckla en idé, göra den starkare, eller bygga ett koncept

Våra associationskort kostar 800 kr ex moms och frakt, är du intresserad så skicka en bäställning med dina faktureringsuppgifter här 

 

Testa vår digitala Triggerssnurra - så fattar du galoppen!

Nedan kan du testa hur du kan använd en digital "Triggerssnurra"  för att se hur det fungerar med associationskort för att få nya idéer. Testa de olika kategorierna av associationer som beskrivs ovan.

Organisera sedan idéerna, kombinera dem och ta bort dubbletter. Hur kan idéerna bli  genomförbara?

Vi leker att vårt uppdrag handlar om att utveckla en ny mobiltelefon. Välj en ordkategori och tryck på knappen. Det kan stå: ”Tänk större”.

Spåna fritt utifrån detta. Kan mobiltelefonen vara stor som ett bord? Kan den vara integrerad i en bil? Hologram?

Om inga idéer kommer upp – tryck igen. Skriv ner alla idéer. Sträva efter kvantitet snarare än kvalitet och värdera inte idéerna i första skedet.

Organisera sedan idéerna, kombinera dem och ta bort dubbletter. Hur kan idéerna bli  genomförbara?

Är du intresserad?  

Lycka till!

Karta
Stäng