Triggers

Använd vår triggers-snurra som hjälpmedel för att tänka i nya banor och idéer till koncept eller produkter i utvecklingsstadiet.

Tänk på uppdraget, till exempel att utveckla en ny mobiltelefon. Välj en ordkategori och tryck på knappen. Det kan stå: ”Tänk större”.

Spåna fritt utifrån detta. Kan mobiltelefonen vara stor som ett bord? Kan den vara integrerad i en bil? Hologram?

Om inga idéer kommer upp – tryck igen. Skriv ner alla idéer. Sträva efter kvantitet snarare än kvalitet och värdera inte idéerna i första skedet.

Organisera sedan idéerna, kombinera dem och ta bort dubbletter. Hur kan idéerna bli  genomförbara?

Är du intresserad?  

Lycka till!

Karta
Stäng