Snabbdiamanten©

Testa vår enkla online-guide!

Snabbdiamanten

Effektiva kreativa möten kräver struktur.  Snabbdiamanten© är effektiv, enkel att förstå och ger fokus.

Metodiken är bra för enklare vardagsfrågor, tex vardagsproblem, surdegar, konkreta utmaningar som är lätta att förstå och som man råder över. Den är också ett bra komplement för att konkretisera idéer vid förbättringstavlor. Den fungerar väl när man vill leda en grupp. Man börjar med en enkel frågeställning, gör en probleminventering och tar sedan fram och prioriterar idéer utifrån utvalda problem. Man avslutar med att ta fram en enkel handlingsplan för de idéer man vill gå vidare med.

Till hjälp för att jobba igenom processen har vi skapat en onlineguide. Här får du stöd i  förarbetet, genomförandet och efterarbetet.

Är du intresserad?  

Klicka här om du vill ha guiden på pdf.

 

Karta
Stäng