Snabbdiamanten©

Testa vår enkla online-guide!

Snabbdiamanten

Ett effektivt arbetssätt för kreativitet kräver en struktur.  Snabbdiamanten© är effektiv, enkel att förstå och ger fokus.

Metodiken är bra för enklare vardagsfrågor, till exempel vid förbättringstavlor. Den fungerar väl när man vill leda en grupp. Man börjar med en enkel frågeställning, gör en probleminventering och tar sedan fram och prioriterar idéer utifrån utvalda problem. Man avslutar med att ta fram en enkel handlingsplan för de idéer man vill gå vidare med.

Till hjälp för att jobba igenom processen har vi skapat en onlineguide. Här får du stöd i  förarbetet, genomförandet och efterarbetet.

Är du intresserad?  

Karta
Stäng