Idédiamanten©

Idédiamanten är vår metodik för effektiva möten. Den är anpassad för att hitta nya lösningar, men fungerar även då man vill till exempel starta upp en ny grupp med tydliga mål och en samsyn om förutsättningarna.

Vill du testa en förenklad variant?

Karta
Stäng