Idédiamanten©

Idédiamanten® är vår idéutvecklingsmetod för kreativa möten när du behöver nya lösningar. Metodiken leder till samsyn och förankring av din frågeställning. Gruppen diskuterar varför den är viktig att jobba med, vilket i sin tur ger goda förutsättningar för att de idéer som tas fram i gruppen kommer att genomföras.  Metoden ger också en bra struktur för effektiv kommunikation och samarbete oavsett om det är idéer som ska utvecklar och förankras eller helt nya lösningar som ska tas fram.

Idédiamanten® fungerar också utmärkt vid projektuppstarter, lessons learned och för att jobba igenom mål man behöver tänka nytt kring.  Även om fysiska möten är att föredra vid kreativt arbete, särskilt uppstarter, har vi även metodstöd med en "Digital Idediamant". Är du intresserad av att veta mer så kontakt oss! 

Vill du testa en förenklad variant av Idédiamanten®?

Karta
Stäng