Våra erbjudanden

Oavsett det är ett litet eller stort problem ni står inför, törs vi lova en sak.
Lösningarna finns i era huvuden. Vi hjälper er att komma fram till dom.

Kreativitet & Idégenering

Här erbjuder vi beprövad och forskningsbaserad metodik för idégenerering oavsett om det handlar om en enskild frågeställning eller att vidareutveckla innovationsförmågan. Vi erbjuder även processledning när många intressenter jobbar med komplexa frågeställningar.

 • Workshopledning
 • Kreativa verktyg och metoder för nytänkande
 • Utbildning

Referenser inom Crea-tools »

Läs mer i vårt produktblad »

Innovationsledningssystem

Vårt ILS bygger på standarden inom området. Catapult ger struktur i idé- och innovationsarbetet, vilket skapar engagemang. Från visioner och mål till genomförande och uppföljning. Det skapar en samsyn kring varför nya lösningar behövs och inom vilka områden idéer skall stöttas och genomföras för att skapa värde. Det går att starta på olika sätt, med olika ambitionsnivå och anpassat till varje organisation.

 • Innovationslednings-
  systematik
 • Processledning
 • Utbildning

Referenser inom Catapult »

Trampolin - Ett nätverk för innovationsledare

Genomförande

Vi bidrar inte enbart med coachning utan också metodik, fokus, energi i arbetet, såväl som nya metoder och angreppssätt för genomförande. Vi kan även driva en idé i mål när inte den resursen finns i organisationen.

 • Processledning
 • Coachning
 • Innovationsprojektledning

Referenser inom Crea-do »

Trampolin - Nätverk för innovationsledare