Snabbdiamanten - testa vår enkla online-guide!

 

Den här metodiken är bra för enklare vardags frågor, till exempel vid förbättringstavlor.  Den fungerar väl när man vill leda en grupp från en enkel frågeställning, göra en probleminventering och sedan ta fram och prioritera idéer utifrån utvalda problem och slutligen ta fram en enkel handlingsplan för de idéer ni vill gå vidare med.

Klicka här för att komma till vår online-guide »