Processledning

Innovations- och förändringsarbete kräver resurser. Vi erbjuder processledare för att skapa en kreativ miljö, för att generera idéer, öka kreativiteten och för att genomföra förändringar. Vi kan med fördel stötta era interna projektledare om ni själva driver processerna, men också aktivera ett helt skräddarsytt team för att tillsammans med er genomföra förändringar som den egna organisationen inte har kapacitet för. Ofta kommer vi också in som processledare i ett tidigt skede innan tydliga roller är tillsatta, eller vid ett tillfälligt arbete där det krävs mycket nytänk och det är svårt att komma i mål på egen hand.

Kontakta oss så hittar vi den lösning som passar er!