Kreativa verktyg

Vi brukar likna den kreativa processen vid en brasa. En brasa är varm och skön, den behöver bränsle och syre, den sprider sig lätt, men går att kväva och det är liknelser som alla går att använda för kreativa processer.

Miljön (syret) måste finnas. Bränsle (aktiviteter) måste tillföras löpande. Spridningen sker när man har en socialt tillåtande miljö och stöttar och uppmuntrar varandra.

Brasan i vår symbol genererar idéer - glödlamporna.

Vi kan starta och underhålla "idébrasan" i er verksamhet. Vi har ett stort register av övningar (som hela tiden utökas och förändras) för att stimulera kreativiteten under våra sessioner.