IPU

Genom att bättre förstå dig själv förstår du också andra bättre
- en viktig förutsättning för ett öppet klimat som är grunden för kreativitet!

IPU profilanalys

IPU profilanalys är ett verktyg för att ge varje individ en stor insikt kring sitt eget beteende, sina styrkor, svagheter och sina utvecklingsmöjlihgeter. Detta är viktigt för att utveckla sin självkännedom, egna kommunikation och kreativitet. På Crearum arbetar vi metodiskt med att leda idéutvecklingsprocesser och att fokusera tankar och aktiviteter med olika perspektiv, vilket är nära knutet till IPU-profilanalys. Den påvisar att vi alla har olika talanger som tillför en grupp olika värden för att skapa kreativa och effektiva resultat. Vi har också drivkraftsanalyser vilket är till stor nytta vid idéutveckling, att förstå vad som verkligen får en  person att prestera väl på jobbet. Det pedagogiska upplägget gör det lätt att få praktisk nytta av självskattningsanalysen.


Kreativa individer

Du kan göra självskattningsanalysen för din egna personliga del där den viktiga diskussionen är en hjälp till självreflektion. Analysen sammanfattas också i en tydlig rapport som vi har som röd tråd vid genomgången. Vi sätter dig i fokus och du får tid och möjlighet att reflektera på ett strukturerat sätt. En välinvesterad och välbehövd stund för alla!


Kreativa grupper

Arbetar ni i ett längre projekt, en arbetsgrupp, verksamhetsområde eller avdelning där ni skulle vilja bli bättre på att kommunicera och förstå varandra och också bättre nyttja varandras starka sidor? Då är detta verktyg en bra utgångspunkt tillsammans med en gruppövning med kreativa övningar. Vi törs lova att detta ger konkreta resultat på arbetssätt och inställning!