Idéhantering

Enligt vår erfarenhet är en av de stora utmaningarna i ett strukturerat idé- och innovationsarbete att dokumentera och kommunicera de idéer som uppkommer för att kunna vidareutveckla och genomföra de valda förslagen. Då behövs ett modernt och lättillgängligt idéhanteringsverktyg. Därför har vi valt att jobba med i2i som är ett svenskt företag som har utvecklat WIDE. 

Med WIDE tar du hand om idéer från medarbetare, kunder och leverantörer. Idéerna hamnar i en idébank vilket gör att du får struktur och överblick. Alla idéer blir synliga och i fokus för din verksamhet. Verktyget ger dig de bästa förutsättningarna för att ta fram nya produkter och tjänster som ger lönsamma affärer och ökat kundvärde.

Idehanteringsverktyget WIDE finns i tre produktutföranden
WIDE Focus –för utvecklingsprojekt
WIDE Business –för små och medelstora företag
WIDE Enterprise –för stora och globala företag

www.i2i.se