Högpresterade Innovationsteam en bok av Mikael Johnsson

Högpresterade Innovationsteam en bok av Mikael Johnsson

Högpresterande innovationsteam


"Boken handlar om hur man skapar innovationsteam och får dem att prestera på hög nivå. Ett innovationsteam kännetecknas av skickliga och kreativt tänkande medarbetare som prestigelöst samarbetar såväl med varandra som med underleverantörer, kunder och även, i de fall båda parter kan ha nytta av det, med konkurrenter. Arbete i innovationsteam skiljer sig från projektarbeten, speciellt vad det gäller långsiktighet och ständiga förbättringar.

Projekt avslutas när uppsatta mål är uppnådda, men för ett företags överlevnad i hård konkurrens krävs nytänkande, fantasi, omvärldsbevakning och trendkänslighet. I innovationsteamet finns inte utrymme för några stjärnor, utan det är lagspel som gäller. Därför argumenteras det för att ge lite lösa tyglar och inte bestraffa misslyckanden.

Att författaren Mikael Johnsson är forskare märks i textens disposition och grundlighet. Språket är
ändå enkelt och innehållet anpassat till högskolestudenter, företagsledningar och kommande innovatörer. Boken är saklig och särskilt den sista tredjedelen är inspirerande. Reflektionsfrågor och en gedigen referenslista finns."  BTJ, Lena Löfgren Bjerner

Crearum har förmånen att, som första externa partner, sedan 2017 driva två helt olika projekt enligt Mikaels teorier. Både vi och våra beställare fascineras av hur snabbt och effektivt grupprocessen sker och teamen börjar prestera på hög nivå. 

Lyssna på våra poddar om Högpresterande innovationsteam här: http://creatalk.libsyn.com/