Erbjudande

För långsiktigt och hållbar överlevnad krävs numera de kompetenser som ryms inom ramarna för det vi kallar innovationsförmåga. Den kan vi hjälpa dig utveckla på olika sätt beroende på förutsättningar och din ambitionsnivå.

För att hjälpa er med nya lösningar för utmaningar som till exempel kan gälla digitalisering eller hållbarhetsmålen. Eller för den bästa uppstarten av projekt och nya grupper erbjuder vi olika spännande alternativ.

Vi erbjuder Träning om ni själva vill lära er bygga innovationsförmåga och ta fram nya lösningar. Vi erbjuder Genomförande om ni vill ha vår hjälp att att få det gjort.

 

Långsiktig och hållbar överlevnad - Innovationsförmåga

Nya lösningar för viktiga utmaningar

 

ICC för ledning och styrelser

ICC står för Innovations Crash Course som är vårt kompakta format för att ledningar och styrelser snabbt skall få en överblick över innovationsledningsområdet och dess olika delar. Vi utgår från den nya standarden och en nuläges- (GAP) analys och jobbar igenom vision, mål och strategi, organisering, kultur, processer och metodik. Resultatet blir att gruppen landar i en samsyn och plan för det fortsatta arbetet, anpassat efter organisationens förutsättningar och ambitionsnivå. Lunch-till-lunch är vårt rekommenderade upplägg, läs mer här

Trampolin för innovationsledare

Trampolin heter vårt kunskapsnätverk för innovationsledare. Vi erbjuder tre nivåer - Brons för nybörjare, Silver för de som vill jobba med egen certifiering som innvoationsledare eller för sin verksamhet och Guld för erfarna deltagare. Alla nivåerna träffas under sex temabaserade träffar under ett år där vi går igenom grunderna i innovationsledningssystemet, omvärldsanalys, nulägesanalys, intressentanalys, innovationsledarrollen, strategi, mål och mätetal, kultur, processer i verksamhetssystemet och verktyg för de olika delarna. Deltagarna jobbar med egna uppgifter mellan träffarna. Läs mer i Trampolinfoldern 2020/2021

Nulägesanalys

En nulägesanalys ger ett underlag som visar status för organisationens innovationsförmåga. Det är det enklaste sättet att sätta fokus på var det är smartast att börja en planering av aktiviteter för att öka förmågan och att mäta framsteg. Nulägesanalysen är baserad på standarden och kan utföras utifrån intervjuer eller färdiga enkäter. Vill man snabbt få fram en förankrad handlingsplan kan man i workshopform ta fram en nulägesanalys och en strategi med actions i en ledningsgrupp.

Certifiering enligt ISO 56002

Implementera ett helt ledningssystem, som är integrerat med befinliga processer och som följer samma struktur som moderna kvalitets- och miljöledningssystem. Vi hjälper er i steg med anpassade insatser fram till certifieringen.

Träning

Vi erbjuder ett antal utbildningar, såväl öppna som interna. Vi utbildar i kreativa metoder och att leda workshops. Vi utbildar innovationsledare och chefer i systematiskt innovationsarbete. Vårt koncept kallar vi träning för vi kombinerar gärna teori med coachning så att ni får anpassat stöd i att komma igång och därmed får bästa möjliga effekt. Man behöver nästan alltid träna upp sin förmåga i steg.

Metodikcoaching

När man praktiserar en ny kompetens är det värdefullt att ha ett bollplank för att stämma av sina funderingar och få hjälp att tillämpa nya kunskaper. Vi erbjuder metodikcoachning som anpassas efter behov och ambitionsnivå.

Facilitering av workshops

Vill ni ha hjälp att planera och genomföra workshops av olika slag så kontakta oss för en förutsättningslös diskussion. Vi har en mängd metoder och uppslag hur man skapar en effektiva och engagerande övningar oavsett om målet är att få fram nya produktegenskaper, att planera komplexa projekt med många intressenter, att etablera en ny styrelse, få fram en hållbarhetsplan, förankra en värdegrund, vitalisera förbättringsarbetet eller något annat!

Processtöd för implementation

Ett vanligt problem är att man efter en engagerad idéövning inser att man inte har hunnit genomföra de idéer som kom fram. Vardagen kommer ibland ikapp och man orkar eller hinner inte. Att genomföra nya idéer innebär också att man behöver jobba annorlunda och förankra, testa och justera lösningarna. Låt oss hjälpa er att säkerställa genomförandet! 

Högpresterande innovationsteam för strategiska utmaningar

Högpresterande innovationsteam är ett arbetssätt för att i en mindre, utvald grupp jobba med en specifik utmaning som kräver radikala idéer. Här samarbetar vi med Mikael Johnsson från Blekinge Tekniska Högskola. Metodiken i denna typ av projekt påminner om stegen i Idédiamanten men är fördjupade och ännu mer systematiska och snabb och effektiv teambuilding är en viktig komponent.

 

Karta
Stäng