Vi gjorde en ny strategi- och affärsplanering så att innovation blev ett affärskritiskt område och vi fick upp det på toppen på agendan. Vi hade dessförinnan satt vår nya vision "Ett steg före." Det var det som satte riktningen för organisationen. Visionen kräver innovation av oss.

Therese Furhoff, Kvalitets- och hållbarhetschef.

Innovationsarbete hos Stångåstaden

KUND:
Innovationsarbete hos Stångåstaden

Detta innehåll kommer ur en intervju med Therese Furhoff som är Kvalitets- och hållbarhetschef och som leder innovationsarbetet hos Stångåstaden:

"Jag ville få in något nytt i vårt utvecklingsarbete. Detta var redan 2012 och vi var redan duktiga på processer, men det var processledarna som arbetade med detta och inte alla medarbetare och det var min ingång. Hur kan vi stärka processutvecklingen och skapa delaktighet hos alla medarbetare i förbättringsarbetet? Få tillbaka förståelsen för processorientering och varför vi varit så framgångsrika.

Jag hade jobbat med ständiga förbättringar innan och LEAN-metoder, vilket var min bakgrund. 

Jag var med på en av Crearums utbildningar i "Kreativ workshopledning". Man lär sig Idédiamanten och olika verktyg som man kan använda för att få igång arbetet. Jag kände att metoden var effektiv och tyckte också att det var kul.

Workshops fanns innan på Stångåstaden i olika former men inte med den här metodiken. Jag började använda den och testa olika delar i det vi hade. Jag körde workshops, testade under ett år och använde Crearum som bollplank under tiden. 

I samband med en ny strategisk planering satte vi visionen "Ett steg före." Det var det som satte riktningen för organisationen. Visionen krävde innovation av oss.

I samband med detta föddes idén om Ett steg före-labb som vi presenterade för ledningsgruppen. Vi fick ok att i ett första skede genomföra 4 stycken labb med olika perspektiv där medarbetarna bjöds in för att jobba fram idéer under 2015. Syftet var bl.a. att visa att deras idéer är värdefulla.

Var är då ett "labb"? Jo, det är 8 timmar fördelat på flera dagar eller en heldag där mellan 6-8 medarbetare jobbar med en förbestämd knäckfråga. Labbet bygger på Crearums Idédiamanten och en färdig frågeställning. Vad ser vi för svårigheter, fakta, goda exempel? Vi brukar även bjuda in en namnkunnig inspirationstalare. Vi idégenererar och kommer fram till väldigt många och bra idéer. Har haft fantastiskt resultat med i genomsnitt över 70 idéer per tillfälle. De bästa väljs ut och presenteras för ledningen som beslutar om de skall genomföras."

Vad innebär Crearum för dig?

"För mig har Crearum varit ett bollplank som ger mig andra tankar kring hur jag kan angripa en fråga och nya idéer och verktyg. Även annan kunskap inom innovationsområdet har Crearum bidragit med. Jag har lärt mig jättemycket om hur idéer uppkommer, hur hjärnan och kreativitet funkar, vad som främjar idéer, vad som bidrar till att det går att gå vidare med idéer så att de blir en innovation.

För två år sedan fick vi i innovationsledarnätverket fylla i en "innovationstermometer" (en kort nulägesanays) om hur organisationen ligger till utifrån ett antal punkter. Vi fick fylla i den igen efter två år för att jämföra och då kände jag "WOW! Vilken förflyttning vi har gjort." Tillsammans i nätverket ser vi hur långt vi har kommit i processen"

Karta
Stäng