Det jag uppskattar speciellt med att jobba tillsammans med Crearum är att det alltid är roligt! Dessutom öppnar de upp för nya sätt astt tänka och deras professionella tillvägagångsätt för att skapa kreativitet är en trygghet.

Caroline Davidsson, Cleantech Östergötland

Skapa mervärden för de företag som är hyresgäster i Sankt Kors olika kluster

KUND:
Skapa mervärden för de företag som är hyresgäster i Sankt Kors olika kluster

BESKRIVNING AV UPPDRAG

Vi har tillsammans med Sankt kors arbetat långsiktigt med att hitta bra arbetsformer mellan hyresgäster i Cleantech Park. Sankt kors ska tillhandahålla innovativa miljöer där företagen kan växa och utvecklas och ett led i detta är att tillhandahålla helhetslösningar. I en klustermiljö behövs andra typer av tjänster som fyller de hårda miljöerna även med förutsättningar för de mjuka värdena såsom mötesformer, sociala aktiviteter, gemensamma kund och marknadsaktiviteter men också fort och vidareutveckling. I vår roll om tidig klustercoach tog vi fram grundläggande arbetssätt för hyresgästsamverkan men bidrog också till konkreta utvecklingsaktiviteter. Idag fortsätter denna fina samverkan mellan Sankt kors och Handelskammaren som nu har klusterledaransvaret, men där Crearums expertis kring kreativa arbetsmetoder även i fortsättningen bidrar till kreativa möten och samarbeten.

RESULTAT

Karta
Stäng