sankt kors mervärde för kunder kreativa processer innovationsledning kreativitet crearum

Frågeställning/Uppdrag

Hur skapar vi mervärde för de företag som är hyresgäster i våra kluster?

Resultat

  • Arbetssätt för öppen innovation mellan hyresgäster och fastighetsägare
  • Vidareutveckling av Sankt kors tjänster
  • Arbetssätt och aktiviteter som gynnar samverkan, affärskontakter och utvecklingsinsatser mellan hyresgäster och även övriga kluster

Beskrivning

Vi har tillsammans med Sankt kors arbetat långsiktigt med att hitta bra arbetsformer mellan hyresgäster i Cleantech Park. Sankt kors ska tillhandahålla innovativa miljöer där företagen kan växa och utvecklas och ett led i detta är att tillhandahålla helhetslösningar. I en klustermiljö behövs andra typer av tjänster som fyller de hårda miljöerna även med förutsättningar för de mjuka värdena såsom mötesformer, sociala aktiviteter, gemensamma kund och marknadsaktiviteter men också fort och vidareutveckling. I vår roll om tidig klustercoach tog vi fram grundläggande arbetssätt för hyresgästsamverkan men bidrog också till konkreta utvecklingsaktiviteter. Idag fortsätter denna fina samverkan mellan Sankt kors och Handelskammaren som nu har klusterledaransvaret, men där Crearums expertis kring kreativa arbetsmetoder även i fortsättningen bidrar till kreativa möten och samarbeten.