"Jag tycker allt var bra" .. "vi kom till handling på flera punkter" ... "det känns som det börjar hända saker nu" .. "högt i tak" ... "drivet från er var bra" ...

olika deltagare

Lejonfastigheter - Spelregler och arbetssätt vid funktionsupphandling

KUND:
Lejonfastigheter - Spelregler och arbetssätt vid funktionsupphandling

Lejonfastigheters uppdrag är att tillgodose Linköpings kommuns och andra offentliga verksamheters behov av lokaler och fastigheter. 2013 var man i process att introducera en upphandlad leverantör av underhåll och skötsel i en funktionsupphandling. Man tog då hjälp av Crearum vid ett antal workshops i olika konstellationer för att få samarbetet att fungera så väl som möjligt.

Det handlade om uppstartsövningar, ledda ledningsmöten, förvaltarnas ändrade roller och ansvar, samarbeten med övriga organisationen etc.

Samtliga övningar var konstruktiva och effektiva och ledde fram till konkreta handlingsplaner och insikter.

Karta
Stäng