Metod som skapar delaktighet, energi och som hjälper till att inte gå för fort på lösning och som verkligen besvarade frågan i slutändan

deltagare under workshop

Länsförsäkringar Östgöta - utbildning för ledare

KUND:
Länsförsäkringar Östgöta - utbildning för ledare

BESKRIVNING AV UPPDRAG

Utbildningsworkshops med fokus på kreativitet och innovation för samtliga ledare och talangprogrammet på Länsförsäkringar Östgöta.

BAKGRUND

Länsförsäkringar Östgöta har en bra kultur där medarbetarna kan bidra med ideer och nya lösningar.

Det som kan ytterligare förbättras är arbetssätt för ett mer effektivt idéarbete. Man söker metoder som engagerar och inte upplevs tungrott.

Man valde att ge alla en möjlighet att gå en introduktionskurs i området strukturer och metoder för ökad kreativitet och innovationsförmåga.

Hur kan man arbeta med systematiskt idé och innovationsarbete? Vad kan man göra i det lilla och hur kan man arbeta mer strategiskt? Vad krävs då av ledarskapet? Dessa frågor behandlades genom att vi varvade teori med praktiska övningar och egna reflektioner.

Från Crearum tycker vi detta initiativ var föredömligt! Ledarna har det yttersta ansvaret för att skapa en kreativ kultur och då är det viktigt att alla har fått insikter och förutsättningar om hur man kan göra och vad som krävs. Man skapar en samsyn och gemensam terminologi för fortsatt arbete, men har också fått tid för reflektion för hur detta kan göras på bästa sätt i den egna verksamheten.

RESULTAT

Samtliga ledare och unga talanger har fått ökad medvetenhet om varför det är viktigt med kreativitet, förbättringar och innovationsarbete. De har också diskuterat det egna företagets förutsättningar och utmaningar med utgångspunkt i personlig kreativitet. Sedan har man fått koppla den förmågan till gruppers och organisationers kreativitet och förhållningssätt med redskap och struktur för hur kreativitet kan stimuleras och efterfrågas. 

Alla har fått en insikt i hur medarbetares kreativitet och idéer kan styras så att de bidrar till att möta verksamhetens utmaningar och utvecklingsbehov.

Man har fått tillfälle att diskutera inom vilka områden och på vilket sätt företaget skulle ha nytta av att mer systematiskt tänka i nya banor för att ta fram lösningar som ger värde till både kunder och medarbetare. 

Karta
Stäng