Människor som är aktiva och har kul, seriöst, är den viktigaste inredningen!

Fredrik Ekman

STRÖMSHOLMEN. KREATIVT RUM.

FRÅGESTÄLLNING:
Hur utformar vi ett kreativt rum som utmanar vår kreativitet och stödjer vår innovationsförmåga?

RESULTAT:
• 2 patenterbara lösningar
• 25% material-besparing
• Från 273 till 5 returer
• Kontakter över avdelningsgränser
• Stärkt varumärke

När Jonas Klang och Fredrik Ekman på konstruktionsavdelningen kontaktade oss och frågade om vi kunde hjälpa dem att skapa ett kreativt rum var det nog ingen av oss som visste riktigt vad det skulle bli eller vilka resultat det skulle ge upphov till.

Efter tredje gemensamma workshopen i arbetsgruppen med 12 utvalda medarbetare med representation från alla avdelningar på företaget föll bitarna på plats. Då hade vi gemensamt tagit fram spelregler, kreativa metoder och inredning och kunde sätta igång.

Det var slående när vi träffades för uppföljningar var tredje vecka  fulla av energi alla var och man hade utfört sina uppgifter och lite till. En deltagare som kom in senare i processen sa ”Detta skall jag prioritera! Vilken rolig grupp – här vill jag vara med!”

Det kreativa rummet på Strömsholmen stod färdigt i juni 2013 efter knappt tre månader och sju workshop:ar. Då hade det rensats och blivit inrett med möbler och arbetsmeterial. Arbetsgruppen var nu en grupp av ambassadörer med grundläggande workshopledarkunskaper hade själva genomfört möten med kollegor.

I oktober körde man den första stora workshopen med drygt 20 deltagare från alla delar i organisationen med temat 0QT, dvs noll returer av felaktiga produkter. Ett kvalitetsprojekt. Man definierade tillsammans den egna processen från order till leverans och mappade statistik med felorsaker till olika moment. I mindre tvärgrupper diskuterade man sedan orsaker och möjliga åtgärder. Resulatet blev såväl en radikal minskning av antalet returer som förbättringar i arbetsmiljön och inte minst kontakter och förståelse över gränserna.

Inspirerade av 0QT-projektet var nästa aktivitet I rummet utveckling av en ny produkt. En utvald och blandad grupp från konstruktion och produktion jobbade intensivt i olika faser i en vecka. Resultaten är häpnadsväckande! Materialkostnad minskad med 80%, vikten med 24%, 50% färre unika delar och 2 patenterbara lösningar. OCH många jobbade spontant övertid under projektet …

Karta
Stäng