"Syftet är att tillsammans komma fram till vad som behövs i form av styrning och strategiarbete för att få ett effektivt innovationsarbete som innefattar alla relevanta delar i verksamheten"

Johanna Hultcrantz

Vi genomför korta träffar på 1-2 timmar med ungefär 2 månaders mellanrum. Vi stämmer av det aktuella läget och diskuterar hur deltagarna i Trampolin-utbildningen utvecklar och vilka behov som uppstår. Cambio har två personer som startade Trampolin på höstterminen 2016. Allteftersom de lär sig med om strukturerat innovationsarbete kommer det uppidéer, frågor och förslag som behöver stämmas av med ledningen i bolaget.