Syftet är att tillsammans komma fram till vad som behövs i form av styrning och strategiarbete för att få ett effektivt innovationsarbete som innefattar alla relevanta delar i verksamheten

Johanna Hultcrantz, produktchef

Chefscoachning

Korta träffar på 1-2 timmar med ungefär 2 månaders mellanrum för att ledningen och deltagarna skulle få bästa effekt av programmet och bygga ökad innvoationsförmåga. Vi stämde av det aktuella läget och diskuterade hur deltagarna i Trampolin-utbildningen utvecklades och vilka behov som uppstod. Cambio hade två personer som startade Trampolin på höstterminen 2016. Allteftersom de lärde sig med om strukturerat innovationsarbete kom det upp idéer, frågor och förslag som behövde stämmas av med ledningen i bolaget.

Karta
Stäng