Vi hjälper er att komma fram till dom rätta lösningarna.

Crearum har under årens lopp genomfört hundratals kundprojekt för olika typer av organisationer. Vi har jobbat med små och stora produkt- och tjänsteföretag inom privat sektor och ett stort antal offentliga aktörer. Det de har haft gemensamt är att de har haft ett komplext problem att lösa eller en vilja att utveckla verksamheten. De har också sett nyttan med att få hjälp att tänka nytt - "utanför lådan" - och insett vikten av glädje och engagemang i verksamheten.

Vi presenterar här ett urval av projekt för att ge idéer och inspiration hur vi kan hjälpa dig!

Kreativitet & Idégenering

Här erbjuder vi beprövad och forsknings-baserad metodik för idégenerering oavsett om det handlar om en enskild frågeställning eller att vidareutveckla innovationsförmågan. Vi erbjuder även processledning när många intressenter jobbar med komplexa frågeställningar.

Innovationsledningssystem

Vårt ILS bygger på standarden inom området. Catapult ger struktur i idé- och innovations-arbetet, vilket skapar engagemang. Från visioner och mål till genomförande och uppföljning. Det skapar en samsyn kring varför nya lösningar behövs och inom vilka områden idéer skall stöttas och genomföras för att skapa värde. Det går att starta på olika sätt, med olika ambitionsnivå och anpassat till varje organisation.

Genomförande

Vi bidrar inte enbart med coachning utan också metodik, fokus, energi i arbetet, såväl som nya metoder och angreppssätt för genomförande. Vi kan även driva en idé i mål när inte den resursen finns i organisationen.