mer

PÅ GÅNG

tordag
31
maj

Trampolin HR - med fokus på att utveckla innovationsförmågan

Du arbetar med eller ansvarar för HR frågor och vill fördjupa dig i hur du kan bidra till att utveckla innovationsförmågan på din arbetsplats.


Du vill få inspiration och ökade kunskaper om innovationsledning


Du vill dela med dig av dina erfarenheter - framgångar såväl som svårigheter – och ta del av andras

Trampolin HR har betoning på de specifika uppgifter HR bör arbeta proaktivt med kopplat till att vidareutveckla innovationsförmåga. Knäckfrågor kring innovativ kultur, kompetensutveckling, engagemang för verksamhetens utveckling, kompetens i idéarbete, tvärfunktionella team mm.  Med temabaserade träffar som utgångspunkt och från medlemmarnas egna knäckfrågor kopplat till HR:s ansvar i ett systematiskt innovationsarbete diskuterar, teoritiserar, reflekterar vi och inte minst lära av goda exempel.

Crearum leder träffarna och presenterar teori och praktiska exempel samt sköter administrationen. Deltagarna bidrar till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Hur? Vi ses fyra gånger under ett år. Vi börjar kl 12.15 med lunch och slutar kl 17.00. Gruppen har max 15 deltagare

Vem? Trampolin HR är till för dig som har HR ansvar eller är intresserad av HRF frågor i din organisation. Nätverket riktar sig till både privata och offentliga organisationer

När?
Uppstartsmöte 180531 15-16.30

Plats: Crearum, Gjuterigatan 1C

Investeringen är 12000:- ex moms per person inkl lunch, fika, lokal, dokumentation och material.

För anmälan eller frågor kontakta , 0708-159238, mer info finns här