På gång 10 september:
Trampolin 2020-2021 start 10 september!

mer på gångmer på gång
torsdag 10 september
Trampolin 2020-2021 start 10 september! Nu startar vi höstterminen igen! Läs mer om Trampolin Brons, Silver och Guld! •••

PÅ GÅNG

torsdag
10
september

Trampolin 2020-2021 start 10 september!

Nu startar vi höstterminen igen! Läs mer om Trampolin Brons, Silver och Guld!

Trampolin heter vårt kunskapsnätverk för innovationsledare. Vi erbjuder tre nivåer - Brons för nybörjare, Silver för de som vill jobba med egen certifiering som innvoationsledare eller för sin verksamhet och Guld för erfarna deltagare. Alla nivåerna träffas under sex temabaserade träffar under ett år där vi går igenom grunderna i innovationsledningssystemet, omvärldsanalys, nulägesanalys, intressentanalys, innovationsledarrollen, strategi, mål och mätetal, kultur, processer i verksamhetssystemet och verktyg för de olika delarna. Deltagarna jobbar med egna uppgifter mellan träffarna.

Karta
Stäng