mer

PÅ GÅNG

tisdag
29
januari

Trampolin Brons - Nätverk för innovationsledare

Är du intresserad av att utveckla innovationsförmågan, såväl som idé- och förbättringsarbete utifrån din yrkesroll och i din organisation?

Vill du ha grundläggande kunskap och få inspiration och bredda dina kontakter?

Vill du dela med dig till andra av dina goda exempel såväl som misstag?

 

Att arbeta systematiskt med idé- och innovationsarbete skapar engagemang för verksamhetens utveckling, ger ökad konkurrenskraft och en attraktiv arbetsplats.

2012 startade det första innovations-ledarnätverket med syfte att tydliggöra rollen, utveckla verksamhetens innovationsförmåga och inte minst för personlig utveckling. Sedan dess har konceptet utvecklats och vi driver nu olika grupperingar utifrån erfarenhet och fokus.

Vad? Ett branschöverskridande kunskapsnätverk för innovationsledare. Grupp 3 har temabaserade träffar där vi går igenom grunderna i innovationsledningssystemet utifrån följande teman:

  • Innovationsledningssystemet
  • Styrning av innovationsarbete
  • Innovationsledarrollen
  • Innovationsprocesser, metoder för kreativitet och innovation
  • Kultur, engagemang och uthållighet
  • Organisering, support och uppföljning

Deltagarna jobbar med egna uppgifter mellan träffarna vilket ger en bra nulägesanalys kring det egna idé och innovationsarbetet.

Crearum administrerar och leder men alla bidrar till diskussioner och erfarenhetsutbyte

Hur? Vi ses sex gånger per år. Träffarna har förutbestämda teman.

Vem? Grupp Brons är till för dig som är intresserad eller ska börja jobba aktivt med idé- och innovationsarbete. Nätverket riktar sig till både privata och offentliga organisationer och vi tycker att mixen är viktig. Inga särskilda förkunskaper krävs.

När? 2019 gäller följande datum:

190129, 190226, 190326, 190507, 190611, 190827

Förutom träffarna i nätverket ingår ”Trampolin Open” 2 gånger per år tillsammans med övriga Trampolingrupper och där du kan ta med en gäst.

Investeringen är 15.000:- ex moms per person och år inkl lunch och fika, lokal, dokumentation och  material. 10% rabatt vid två deltagare från samma verksamhet.

För mer information kontakta , eller , mer information finns här.