mer

PÅ GÅNG

tisdag
24
september

Innovation Crash Course 2019 Din kickstart till ett strukturerat innovationsarbete och grund för certifiering till innovationsledare.

Innovationsförmåga och kreativitet är inte längre något man kan välja att jobba med. Det är nödvändigt. Med ICC får du kunskapen och verktygen för att komma igång!
 

Med dagens snabba omvärldsförändringar gäller det att ha en kraftfull strategi för sitt utvecklings- och innovationsarbete. Man behöver ta till vara och utveckla medarbetarnas kreativitet. Om man inte gör det riskerar man att bli omsprungen av konkurrenter med nya erbjudanden och metoder. Lyckas man däremot, frigörs massor av energi och engagemang. På så sätt kan man fortsätta att vara framgångsrik och en attraktiv arbetsplats.

Vårt syfte med den här kursen är att göra intensiva nedslag i de områden som vi vet är viktiga för att få innovationsarbetet att fungera och samtidigt ge en god förståelse om helheten. Men det räcker inte med den insikten, utan kunskapen behöver realiseras i metoder, verktyg, färdigheter och faktiska beteenden. Därför är vår utgångspunkt att kursen ska vara så praktisk som möjlig med mycket upplevelsemässiga inslag, och möjligheter att träna de färdigheter som vi lär ut. Reflektion och diskussioner följer också på varje moment. Det ger deltagarna möjligheten att lära inte bara av oss utan även av varandra.

Efter kursen kommer ni att förstå vilka färdigheter som är relevanta, vad ni redan har på plats och hur ni skall utveckla det som saknas. Ni kommer dessutom vara inspirerade och hungriga efter mer!

Innovationsledningssystemet. Vad är det? TS1655
Innovationsledarrollen. Vilka kunskaper och färdigheter krävs på olika nivåer och i olika faser av arbetet?
Mål och strategier för innovationsarbete
Organisera och mäta
En kreativ och innovativ kultur. Vad är det? Hur skapar och upprätthåller man en kultur?
Innovationsprocessen. Hur definierar man den och hur integrera den i befintligt verksamhets-system?
Var står vi, vart ska vi och hur gör vi nu?

Tid: 24-25 september 2019, lunch till lunch samt 8 oktober kl 9-16.

Kostnad: 17 000 kr ex moms. Priset inkluderar  matrial, men kost och logi tillkommer.

Bokning och frågor:

Kristina Swenningsson, , 0709-567005

Ewa Svensson, , 0708-159238