mer

PÅ GÅNG

tordag
30
november

DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR – STYRELSENS ROLL I INNOVATIONSARBETET

Alla organisationer påverkas av nya tekniska möjligheter som ofta kallas ”digitaliseringen”. Vilken är styrelsens roll i att hantera risker och ta till vara på de möjligheter som öppnar sig? Det ställs helt nya krav på styrelse och ledning i alla verksamheter för att balansera fokuset på den dagliga verksamheten med en ökad innovationstakt. Strukturerat innovationsarbete kompenserar för att nytänkande och utveckling ofta inte sker spontant i samma utsträckning som förr.

 

 

I ett samarrangemang med Handelskammaren ger vi dig inspiration och praktiska exempel på detta spännande tema.

– Digitaliseringens möjligheter och utmaningar – hur hanterar vi det från styrelserummet?
– Hur säkerställer vi uthållig lönsamhet och långsiktig överlevnad med en balanserad innovationsportfölj?
– Hur kan vi öka kundnytta och kundlojalitet med en effektiv innovationsstrategi?
– Hur balanserar vi risker och möjligheter i innovationsarbetet?

Mer information och anmälan: http://ostsvenskahandelskammaren.se/event/styrelsefokusdagen/