Partners
 

Yinshu fokuserar på att genom träning, behandling och utbildning utifrån kinesisk medicin få knopp och kropp att hänga ihop. Utifrån Crearums perspektiv handlar det dels om att vi generellt behöver bli bättre på inkubationstid, aktiv återhämtning och ha en helhetssyn på hälsa för att vara kreativa. Pauls kunskaper kring både kroppens fysik, träning mentalt och fysiskt är viktiga grundstenar för att vi som individer ska kunna göra goda prestationer och samtidigt må bra!

www.yinshu.se,