Forskning och utveckling

Utveckling genom forskning och praktik

På Crearum tycker vi att det är viktigt att ha en långsiktig kunskapsutveckling bland annat genom forskningsnära samarbeten.

Vi är också öppna för att delta som studieobjekt i både examensuppsatser och forskningsavhandlingar. Detta ger oss nya kontakter och bra omvärldsbevakning kring aktuella forskningsområden.

I produkt- och metodikutvecklingen för att ta fram ett bra innovations-ledningssystem arbetade vi under 2011 med forskare från Linköpings universitet. Detta möjliggjordes genom finansiering från Vinnova och programmet Forska & Väx. Vår idé och metodik för innovationsledning sågs som så pass intressant, i stor konkurrens, att vi fick medel för vidareutveckling samt för att stärka relationerna till forskningen. I vårt arbete med att ta fram vårt innovationsledningssystem MOROT har vi också deltagit i olika utvecklingsprogram såsom MDPU och SAMTO

Vi deltog under 2009-2011 i ett forskningsprojekt, LEKA (Lean kontra kreativitet), tillsammans med Linköpings universitet, BT, Scania, Husqvarna och GGP. Syftet var att titta på hur Lean-arbete och effektiviseringsarbete påverkar kreativiteten. Arbetet har bland annat resulterat i en bok som utkom under 2011. Genom samarbetet kunde vi också förstärka våra metoder och angreppsätt och skaffade oss nya perspektiv och infallsvinklar.