Bakgrund

Crearum startades genom att Linköpings universitet och Mjärdevi Science Park ville forma en miljö som stöd för att främja idéskapande och kommersialisering av idéer från universitetet. I samband med en ombyggnation inreddes en kreativ miljö med ett annorlunda inrett konferensrum och ett runt rum som syftade till att bryta mönster, skapa fokusering och stimulera det kreativa tänkandet. Crearum (miljön) stod klart våren 2002 och drevs inledningsvis som ett projekt inom Universitetsholding, ett helägt dotterbolag till Linköpings universitet. Ett pilotprojekt genomfördes där metodiken utvecklades. En metod i sex steg växte fram för att systematiskt arbeta med kreativitet i grupp under så kallade kreativa sessioner, och idag kallad "Idédiamanten".

Miljön och arbetsmetoden visade mycket gott resultat. På hösten 2003 anställdes Ewa Svensson som projektledare för att driva verksamheten och marknadsföra konceptet externt till företag och organisationer utanför universitetsmiljön. Under våren 2004 kom även Elisabeth Willén in i verksamheten.

Crearum AB

Hösten 2005 knoppades verksamheten av och Crearum AB bildades.  Bolaget ingår i företagsnätverket Elementum-gruppen och sitter i numera Cleantech Park. Genom kreativa arbetssätt tar vi vara på medarbetares och intressenters idéer för att hantera förändringar, skapa nya möjligheter och lösa problem. Våra tjänster innebär innovationsledning, leda krativa workshop, processledning hos er på plats, att leda innovationsprojekt samt utbildning.

Vi engagerar oss nu i standardiseringsarbetet på EU-nivå kring Innovation Management. Vi var tidigt ute, men nu börjar verkligen många inse den stora nyttan av att arbeta systematiskt med att utmana och ta tillvara medarbetares och intressenters idéer - Det är roligt!