Om oss

Crearum hjälper dig utveckla din innovationsförmåga för hållbar utveckling och långsiktig överlevnad. Vi hjälper dig med nya lösningar till dina viktigaste utmaningar. Vi hjälper dig till den bästa starten i ett projekt eller ny grupp.

Crearum är ett verksamhetskonsultsföretag för strukturerat innovationsarbete och kreativitet med arbetssätt, metoder och verktyg som är egenutvecklade och i hög grad baserad på väl beprövade och beforskade resultat.

Vi bidrar till ökad innovationsförmåga hos våra kunder och har en ambition att ”leva som vi lär” genom att söka och tillämpa innovativa lösningar för att själva ligga i framkant inom vårt område.

Vi skapar väldokumenterade och varumärkesskyddade modeller och skalbara arbetssätt som vi lär ut för att våra kunder ska kunna driva sitt eget idé- och innovationsarbete.

Vi är en avknoppning från LiU och har en tradition av att utveckla verksamheten med hjälp av forskning och i samskapande med strategiska kunder och partners.

Vi hjälper våra kunder att lyckas.

Karta
Stäng