Om oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crearum är verksamhetskonsulter med expertis kring strukturerat innovationsarbete och kreativitet. Vi erbjuder en kombination av egenutvecklade och etablerade och spridda metoder som är väl beprövade och beforskade. Vi baserar vårt arbete på ISO 56002 för innovationsledning och utbildar innovationsledare för certifiering.

Crearum hjälper dig utveckla innovationsförmågan för hållbar utveckling och långsiktig överlevnad. Detta gör vi genom att träna upp förmågan hos våra kunder och utbilda i effektiva och systematiska  arbetssätt för förnyelse. Vi erbjuder också punktinsatser där vi processleder specifika utmaningar till nya lösningar från insiktsarbete till genomförande. 

Vi drivs och utvecklar verksamhet utifrån att arbeta tillsammans - med våra kunder och med våra partners. Idéutvecklingsarbete är en lagsport som kräver engagemang och motivation. Vi menar att ett genuint intresse och att ha roligt är centralt för utveckling som kräver kreativitet. Man behöver vara trygg, nyfiken och våga prova nya angreppsätt. Lika viktigt är tydliga mål och en affärsmässighet för att utveckla nya idéer och lösningar som är värdeskapande, oavsett om det handlar om konkreta produkter eller tjänster, affärsmodeller, upplevd kundnytta, effektivare processer eller lärande.

Vi har lång erfarenhet av idé och innovationsarbete och är en avknoppning från LiU (2005) och har en tradition av att utveckla verksamheten med hjälp av forskning och i samskapande med strategiska kunder och partners. Våra partners bidrar med expertis inom områdena innovationsmetodik, tjänstedesign, innovationskultur, kommunikation och it-system.

Vår vision "Vi gör det roligare att jobba" kräver också mod vilket i sin tur kräver trygghet. Genom ett samarbete med oss kan du känna dig trygg i att vi har väl beprövade arbetssätt, starka nätverk och ett stort engagemang för att hjälpa dig att lyckas!

 

Karta
Stäng