Vi gör det roligare att jobba

Tack för sparring per telefon! Gick superbra!! 18 pers kom /.../ (vi räknande med max 10). Avslappnat, tillåtande och kreativt. Vi kom framåt flera steg i processen! Folk tackade efter mötet?!! Det har typ aldrig hänt tidigare. Tror det berodde på att detta var första gången kommunen bjudit in alla /..../ så här tidigt i planeringsprocessen. Och att vi verkligen ville lyssna in och skapa delaktighet.

Vi körde en variant av start-upp-övningen ni föreslog (folk slappnade av och ”ställde in hjärnan på rätt frekvens”). Diskuterade oss sedan fram till gemensamt syfte, gemensam målbild och även delmål! Kom även till samtal med konkreta förslag taget ur återkoppling från förra årets lägerverksamhet (hinder/förslag). Energi!!!

Turist- och kulturchef på en kommun

Vad menar vi med det?

Jo, att engagemang, delaktighet och gehör för våra idéer är något de flesta av oss uppskattar.
Det gör att vi tycker att det är roligt att jobba. Av en händelse råkar det vara samma faktorer som är bra för verksamheten och gör oss konkurrenskraftiga, flexibla och lönsamma.

Det är vår drivkraft och vision att hjälpa till att effektivisera verksamheter genom att släppa loss kreativiteten och engagemanget - och på samma gång, ha roligt!