NYHETER & TIPS

Vidga perspektiven - hälsa på i någon annans verklighet!

Vidga perspektiven - hälsa på i någon annans verklighet!

Vi uppmanar till att gå på studiebesök på ett spännande ställe, på en förskola, i en kunds verksamhet, hos en leverantör ... Så fick jag se att en vän hade jobbskuggat en politiker - Christian Gustavsson - och att han tyckte det var roligt och givande och kunde tänka sig att göra om det. Kanske jag skulle passa på att leva som jag lär, tänkte jag?? Jag tog kontakt och vi bestämde snabbat att vi ville besöka varandra på jobbat. Christian skuggade mig därför på Crearum i fredags. Det var mycket roligt, intressant och givande!

Vi hade möte med våra innovationsledare från offentlig och privat sektor på eftermiddagen . Då lyssnade vi på Suleyman Dag från Uponor som jag hade bjudit hit från Västerås. Han kunde berätta om erfarenheter från deras projekt att införa ett strukturerat innovationsarbetet för att öka lönsamheten och hitta nya produkter. Man står i begrepp att introducera ett idéhanteringssystem som möjliggör för alla att synliggöra idéer och jobba med att utveckla dem tillsammans on-line. Här finns också systematik för att sortera och värdera idéerna. Man har i ledningen identifierat viktiga omvärldsfaktorer att ha hänsyn till för att styra idéutvecklingen mot konkreta utmaningar och koppla till affärsmål.

Fantastiskt intressant både att höra om erfarenheter och att diskutera tillsammans!

Snart skall jag skugga Christian och vara med på kommunstyrelsemöte, förberedande diskussioner och vad det nu kan bli för att få en insyn i vardagen för en kommunpolitiker. Det ser jag fram emot! Vem vill du skugga?!