NYHETER & TIPS

Mindfulness - Mindlessness - att öka resultat genom aktiv vila

I kreativa processer talar vi om vikten av inkubationstid. I den dagliga verksamheten är det dock lätt att förlora sig i detaljer och ständig aktivitet såväl som organisatoriskt och individuellt. Det kan finnas stora vinster i att få insikter om hur vi fungerar och hur normalläget idag snarare hämmar kreativiteten och prestationerna än att vi hinner mer och tänker smartare.

Under en halvdagsworkshop fokuserar vi på hur vi kan bryta autopiloten och hur vi kan hitta de rätta redskapen för att få knopp och kropp att hänga ihop. Under en halvdag kommer vi att teoretiskt och praktiskt lära oss metoder och förhållningssätt som är grundläggande i kreativa processer. Eftermiddagen leds av Paul Silfverstråle - aukupunktör, Europamästare/lärare i kampkonst och utbildare.

Läs mer i inbjudan »

Det autonoma nervsystemete - vad gör du med det och vad gör det med dig?

Medvetenhet och kunskap - vanans makt eller nya vägar?

Kroppen och knoppen - helhet

Hur praktiska metoder och övningar

Diskussion och summering

När: 22 oktober 12-17

Plats: Crearum, Gjuterigatan 1 D, Linköping

Kostnad: 3000kr exkl moms, lunch och fika ingår

Anmälan: