NYHETER & TIPS

Kurser i kreativa arbetsmetoder & individens kreativitet

Kurser i kreativa arbetsmetoder & individens kreativitet.

Vi erbjuder en utbildingsdag i kreativa arbetsmetoder! Vi diskuterar förutsättningar för gruppers kreativitet, varvar vi teori med praktiska övningar och har fokus på verktyg som ger bra uppstarter!  För mer info..

Utbldningsworkshops kring personlig kreativitet, vad hindrar? hur kan du tänka nytt och genomföra idéer. Här får du reflektion, övningar och verktyg för att träna din kreativa förmåga! För mer info...

Kurserna startar kontinuerligt så snart vi har sex-åtta deltagare - så hör av dig!