NYHETER & TIPS

Kul på kurs!

Endagsutbildning i kreativa arbetsmetoder med deltagare från SAAB, Janssen Cilag, Strömsholmen, Väderstadverken, Svenskt Näringsliv och Envima. Ett härligt gäng som med liv och lust kastade sig in i övningarna!

Vi håller numera även endagsutbildningar på olika teman, bland annat kreativa arbetsmetoder som man direkt kan gå hem och jobba med. Individens kreativitet är ett annat tema som passar de flesta, inte bara de som arbetar som innovations- eller processledare. Alla som håller i möten och övningar på sitt företag kan behöva påfyllning och tips för att få mötena mereffektiva och roligare och stimulera till nytänkande!