NYHETER & TIPS

Hur kommunicerar ni era resultat?

Reflektera över vad ni skapat för kundnytta under senaste halvåret - och hur ni visualiserar det!

Det är tydligt, vi kör på, full fart framåt och tar oss inte tillräckligt med tid för reflektion. Vad har vi gjort för nytta och skapat för värde för våra kunder och med varandra i vår organisation? Just nu har vi många olika uppdrag som pekar på samma sak: - Vi måste bli bättre på att visualisera våra resulat! För att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna - och för att visa kunderna att vi faktiskt möter upp mot kundkrav och önskemål.

I samarbete med Baloo - som är duktiga på hållbar kommunikation har vi börjat att tillsammans med våra kunder fokusera på att lyfta goda exempel och resultat. När vi visar upp det konkret och på smakfulla sätt,  ökar både glädjen, stoltheten och vi får alla driv till fortsatt utveckling. Dessutom spiller det över till andra - ett bra sätt att få nya idéer är ju att plocka godbitar från andra och göra till eget!

Är du nyfiken och vill ha inspiration? Hör av dig till oss. Alla har bra storys att berätta!