NYHETER & TIPS

Fyra nya strukturerade innovatörer

Världen är begåvad med 4 nya personer som har tagit första steget mot strukturerat innovationsarbete och ökad kreativitet!

Vi gratulerar Caroline och Joakim på Rejlers, Eva på Unionen och Magnus på IdaInfront som framgångsrikt har genomgått kursen "Kreativa arbetsmetoder". Att lära sig hur man förbereder, planerar och genomför kreativa möten är en grundstomme i strukturerat innovationsarbete. Man kan med relativt enkla medel öka sin förmåga att söka fler möjliga lösningar än de uppenbara och därmed öka både engagemanget och effektiviteten eller lönsamheten i en verksamhet. Och det är roligt!

Är du nyfiken på hur man gör så kontakta oss eller läs boken www.egetforlag.se/kreativ-pa-jobbet/

Vad gör du för att öka kreativiteten och ha mer effektiva och roliga möten? Det är vi nyfikna på! maila till