NYHETER & TIPS

Fantastiska resultat på Kaller Strömsholmen

På mindre än ett år har de byggt ett kreativt rum och med stöd av processen med rummet och kreativa workshops under Crearums ledning  radikalt minskat antalet returer och lanserat produkter med lägre kostander och högre prestanda. Dessutom har de fått stå värd för koncernens nyinrättade innovationsgrupp (och ett filmteam) som undrar hur det egentligen gick till?!

Vi är själva häpna över kraften i processen vi har fått äran att stötta Kaller Strömsholmen och de duktiga innovationsledarna, ambassadörerna och medarbetarna med. Vi började med att tillsammans skapa ett kreativt rum med inredning, spelregler, prcesser och utrustning. Vi har utbildat ett antal personer i workshopledning och vi har stöttat vissa av övningarna. Många har engagerat sig och jobbat vidare och haft idéer om områden som man har velat förbättra.

Vi genomförde exempelvis en heldagsövning i oktober på temat Nott-QT (dvs noll returer på grund av kvalitetsbrister). 18 personer från olika delar av verksamheten hjälptes åt att gå igenom och rita upp rpocessen från kundorder till leverans. På denna "karta" applicerade man statistiken över knappt 300 returer på ett år och sorterade in oljeläckage, trasiga packningar etc och diskterade tillsammans vad felen kunde bero på och vad man kunder göra för att åtgärda dem. Man kom gemensamt fram till ett antal åtgärdspunkter och hade även en mindre, uppförjande övning.

Sedan detta tillfälle har man haft en (1) retur!

Inför lanseringen av en ny produktfamilj gjorde man en större och mer omfattande insats. Under visst förarbete och en hel, dedicerad vecka "vecka 45" tog man ett omtag på konstruktion och kom fram till en lösning som har färre ingående komponenter, större flexibilitet och lägre vikt. Man har kapat kostnaden med mer än hälften och har en bättre produkt!

Det är verkligen roligt att jobba!