NYHETER & TIPS

Ett lyckat CSR-initiativ! Christoffer har hjälpt oss och vi har kunnat hjälpa honom

Under mer än ett år har vi  haft förmånen att under tre timmar några dagar i veckan ha hjälp av Christoffer med att få ordning i vårt kundregister och andra uppgifter i våra datorsystem. Ett värdefullt upplägg som vi har hittat tillsammans med Susanne Embe på Företagsplatser Råd & Stöd på Linköpings Kommun.

Under mer än ett år har Christoffer kommit till oss regelbundet och jobbat några timmar om dagen några dagar i veckan. Han är ytterst begåvad och kunnig speciellt när det gäller datorer och program. Han är noggrann, snabb och systematisk. Det har gjort att han har kunnat hjälpa oss att rätta till felaktigheter i våra kundregister t ex. Förr fick vi en massa returer när vi gjorde utskick och det kunde vara allt från personer som hade slutat sina anställningar till rena stavfel. Allt det är nu korrigerat och Christoffer justerar löpande. Även en mängd andra liknande uppgifter har vi fått hjälp med. Han fattar snabbt och det blir rätt.

"Christoffer är en härlig kille. På grund av att han har asperger har vi fått se till att han har kunnat sitta ostörd och vi är tydliga i kommunikationen, men även i det avseendet har han gjort stora framsteg. Han sitter nu i ett rum där han ibland för samsas med andra och han är nu betydligt mer öppen och jag gillar hans humor" säger Kristina Swenningsson som är hans kontaktperson på Crearum. "Jag vill uppmuntra andra arbetsgivare att kontakta Råd & Stöd och ta reda på möjligheterna att skapa en praktikplats!"

Se en kort film om verksamheten Råd & Stöd http://play.linkoping.se/foretagsplatser-rad-stod