Termometern

Termometern är vår nulägesanalys som ger ett underlag som visar status för organisationens innovationsförmåga.

Den är baserad på standarden för innovationsledning ISO 50501 och är det enklaste sättet att sätta fokus på var det är smartast att börja en planering av aktiviteter för att öka innovationsförmågan. Välj mellan en snabbvariant eller en komplett genomgång som kompletteras med intervjuer. 

Vill man snabbt få fram en förankrad handlingsplan kan man utgå från resultatet och sedan i en gemensam workshop för ledningen ta fram en strategi med actions.

Klicka här för att testa vår enkla nulägesaalys: 

Karta
Stäng