Prototyping och implementation

Vid idé- och innovationsarbete är det lämpligt att testa lösningarna genom att ta fram prototyper för att testa och förfina resultaten vid implementationen. Det vi kommer fram till är ju nytt och oprövat. Det gäller för såväl produkter som processer eller nya affärsmodeller. Vi har ett batteri av metoder att erbjuda och teorierna i "the Lean Startup" ger insikter om hur man kan utveckla konkurrenskraftiga lösningar i steg och genom hypotesbaserat lärande.

Vill du veta mer? 

Karta
Stäng