ISO 56002

Innovation är vårt främsta verktyg för att förnya och skapa nya värden.  Organisationer med en aktiv innovationsledning växer snabbare än jämförbara organisationer (Tidd 2012)

Anmäl dig på nästa kostnadsfria frukostseminarium om ökad innovationsförmåga:

För att stärka innovationsförmågan går nu därför nationer, regioner, organisationer och företag mot ett proaktivt och systematiskt arbetssätt. Det innebär en etablering av system för innovationsledning som omfattar klar en strategisk inriktning, målmedveten ledning, tydliga arbetsprocesser samt konkreta strukturella och kulturella förmågor. Allt detta för att stödja ett effektivt innovationsarbete som maximerar värdeskapandet i form av användarvärde, tillväxt, samhällsnytta, mm.

Innovationsledning i ett helhetsperspektiv går från att ha varit styvmoderligt behandlat till att hanteras på samma professionella sätt som andra verksamhetskritiska aktiviteter, dvs. baserat på tydliga principer, effektiva verktyg och system, formaliserade roller, tydligt ansvar samt relevant kompetens.

ISO 56002 heter den nya standarden för innovationsledning som släpps under 2019. Den är baserad på den tekniska specifikationen SIS-CEN/TS 16555-1 som har funnits i några år och som vi på Crearum har varit delaktiga i framtagandet av. Vi baserar det vi lär ut om strukturerat innovationsledning på dessa standarder.

Vi arrangerar öppna frukostseminarier och kommer gärna till er och föreläser om standarden .. eller hjälper er att implementera den. 

 

Karta
Stäng