Högpresterande innovationsteam

Högpresterande innovationsteam är ett arbetssätt för att i en mindre, utvald grupp jobba med en specifik utmaning som kräver radikala idéer. Här samarbetar vi med Mikael Johnsson från Blekinge Tekniska Högskola. Metodiken i denna typ av projekt påminner om stegen i Idédiamanten men är fördjupade och ännu mer systematiska och snabb och effektiv teambuilding är en viktig komponent.

Unikt med metodiken är: 

Vill du veta mer? Klicka här: 

Karta
Stäng