70-20-10

Vi jobbar gärna med alla nivåer av idéarbete - från förbättringar till radikala idéer. Forskningen (Nadji&Tuff - Managing your innovation portfolio) visar att ett bra riktmärke för många branscher är att över tid lägga 70% av utvecklingsmedel på förbättringar, 20% på utvecklingsprojekt och 10% på radikal innovation, som vanligen ger resultat på längre sikt och säkrar verksamhetens långsiktiga överlevnad. De metoder och processer vi jobbar med kan användas på alla tre nivåerna och det möjliggör att jobba skalbart och anpassat efter verksamhetens behov. 

Vill du veta mer? Klicka här: 

Karta
Stäng