Blogg

mer bloggmer blogg
22 april
Nya tider kräver nya arbetssätt - Effektivt idéarbete för rätt utmaningar! Idédiamanten + Wide Ideas!
Det har aldrig varit viktigare att snabbt, effektivt och resurssnålt kunna hantera inte bar •••
5 februari
Hur kan styrelsen hjälpa verksamheten att överleva?
Att bedriva forskning och ta sina resultat till riktigt handfasta, lättillgängliga och •••
21 november
Workshop med kundfokus
Detta inlägg beskriver en workshop som ger deltagarna både grundkunskap om i •••

2 maj: Creatalk #7: Digitalisering i industrin S

26 april: Högpresterande innovationsteam - grunderna S

27 mars: Strategidagar med Stångåstadens styrelse med innovationsinspiration S

13 februari: 4 råd för effektiva möten S

CREARUMS BLOGG

27 mars, 2019

Strategidagar med Stångåstadens styrelse med innovationsinspiration

När Stångåstaden, som är det kommunala bostadsbolaget i Linköping, genomförde strategidagar med sin nya styrelse valde man att använda metodik och inspiration för kreativitet och innovationsförmåga. I den oerhört positiva utvärderingen kommenterade man det klimat och den stämning och engegemang som skapades och att övningarna skapade tydlighet och drev arbetet framåt. Utvecklande, inspirerande och nyttigt rankade högt. Roligt!

När vi får förmånen att jobba med en grupp under en lunch-till-lunch har vi goda förutsättningar att hinna jobba med grupputveckling, teorier och gemensamma begrepp kring förbättringar och strukturerat innovations- och utvecklingsarbete och även få fram mycket konkreta resultat och en handlingsplan för fortsatt arbete.

Liksom i fallet med Stångåstaden inleder vi med övningar som gör att man "landar", fokuserar och börjar lyssna aktivt på varandra, vilket är en grund för en fortsatt kontruktiv dialog. 

Nästa steg är att noga diskutera det som är "knäckfrågan" i aktiviteten. I det här fallet - "hur kan vi tillsammans etablera bra och effektiva arbetssätt i Stångåstadens styrelse". Tycker gruppen att frågan är viktig? Hur tolkar man den? Vad är bra och effektiva arbetssätt - egentligen? 

Delfrågorna i det här fallet handlade sedan om

  • Innebörden av styrelsearbete och rollfördelningen mellan ägare - styrelse - VD / ledning
  • Ägardirektivet. Hur tolkar vi det? Hur ska vi prioritera?
  • Förhållningssätt och spelregler i gruppen
  • Mötesplanering och kommunikation

Allsammans jobbar vi igenom strukturerat och i workshopform och när andra dagens lunch närmar sig är gruppen överens, har delat många skratt, det finns en handlingsplan .. och man är vanligtvis ganska trötta :)

Tack för förtroendet och för det fina citatet "Jag har varit med om många övningar liknande den här, men det var absolut en av de allra bästa!" Fredrik Törnqvist, VD, Stångåstaden AB

Karta
Stäng